eSokobanja.rs


Sokograd Sokobanja

Sokograd je sagradjen u vreme vladavine Rimskog cara Justinijana u periodu izmedju I i VI veka nove ere. Sokograd je u to vreme služio za odbranu od Avara i Slovena. Stari grad se pominje i u vreme Stefana Nemanje oko proterivanja Bogumila kada je prvi put razaran. Obnovljen je ostao u sastavu srednjevekovne Srbije. Prvi zapis o njemu potiče iz 1413. godine, iz vremena kad je posle kosovskog boja despot Stefan Lazarević pokušavao da  oružjem, potkupljivanjem i svakojakim pregovaračkim veštinama s nimalo naivnim Turcima – Srbiji produži život. Ovaj drevni grad pao je u ruke Turaka 1459. godine, kada ga je Bajazitov sin Musa Kesadžija sa svojim nedelnicima razorio i kad je i Srbija prestala da postoji kao država. Za Sokograd se vežu mnoštvo legendi i priča, ali u narodu je ostala priča o devojci Lepterija koja je bila kći neimenovanog vladara Sokograda i Župana, sina gospodara Vrmdžanskog grada. Naime, Župan se zagledao u Lepteriju i dogovorio se sa njom da sa svojom družinom dodje po nju u podnožju Sokograda da bi je odve kod sebe u Vrmdžanski grad kako bi se njome oženio. Kada je Župan došao po Lepteriju i poveo je sa sobom, Lepterijin otac je primetio da je Lepterija nestala, on je poslao svoje vojnike po nju i naredio da ako je nadju i da je ubiju. Na današnjem mestu i izletištu zvanom Lepterija su je vojnici sustigli i tu je ubili tako da je to mesto po ovoj legendi i dobilo naziv, a Župan od tuge i bola za svojom dragom je skočio u najdublji vir i udavio se, a to mesto se danas zove plaža Župan.
Danas su i Sokograd i izletište Lepterija najposećenija u okolini Sokobanje.