eSokobanja.rs


Pozivni broj za Sokobanju 018
Pozivni iz inostranstva +381 18
Dežurna služba OUP-a 92
Vatrogasci 93
Hitna pomoć 94
Turistički inf. centar 833-988
Autobuska stanica 830-946
Benzinske pumpe 830-910
AMS-pomoć i info 830-071
SO-Sokobanja 830-155
Inspekcijske službe 830-173
Rep. uprava javnih prihoda 830-343
Republička inspekcija 830-704
Vodovod 830-670
Elektrodistribucija 830-561
Pošta 830-151
Telekom-prijava smetnji 977
Radio Sokobanja 830-806
Soko TV 830-814
Dežurna apoteka 830-166
Veterinarska stanica 830-363
Biblioteka 830-251
Žel. stanica Aleksinac 846-317
Autobuska st. Aleksinac 804-535