eSokobanja.rs


     Turizam je osnovna privredna grana u Sokobanji i organizovanim banjskim  turizmom se Sokobanja bavi punih 180 godina. Za sve ove godine bavljena turizmom, Soko Banja je stasala u vodeću srpsku banju po posećenosti u toku jedne turističke sezone gde se ostvari preko milion noćenja.  Banja ima mnogo uredjenih izletišta u svom bližnjem okruženju od kojih su naj atraktivnija: Lepterija, restoran Pećina, Sokograd, Kalinovica, Očno, Barudžija, vodopad Ripaljka, izvor Moravice, Borići, Sesalačka pećina, Vrmdžansko i Bovansko jezero, stari Vrmdžanski grad ....
Turistička ponuda Sokobanje se može svrstati u sledeće kategorije:

 • Zdravstveni turizam
 • Rekreativni turizam
 • Sportski turizam
 • Lovni turizam
 • Kongresni turizam

Smeštaj u Sokobanji se deli na hotelski, privatni i stacionarni ili bolnički smeštaj. Hotelski smeštaj je vrlo kvalitetan, a od hotela, Sokobanja može da ponudi pet vrlo kvalitetnih hotela:

Privatni smeštaj se deli na:

 • Apartmani
 • Studija
 • Sobe prve kategorije
 • Sobe druge kategorije
 • Vile
 • Kuće za odmor
 • Privatni pansioni sa restoranom