eSokobanja.rs


Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju veliki hrišćanski praznik – Svetog mučenika Trifuna.

Sveti TrifunSrpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju veliki hrišćanski praznik – Svetog mučenika Trifuna.
U selu Kampsadi u Frigiji u siromašnoj porodici rodjen je Sveti Trifun. UKao dečak, čuvao je guske i od tada je imao moć da leči bolesti kod stoke i ljudi i da isteruje zle duhove. U to vreme Rimskim carstvom je vladao car Gordijan, čija je ćerka Gordijana izgubila razum što je njenog oca veoma ražalostilo.od lekara nije mogao da joj pomogne. Tada je zli duh iz devojke progovoro rekavši da njega niko ne može da istera – osim Trifuna! Posle mnogih Trifuna iz carstva i ovog Trifuna su pozvali u Rim da isceli carevu ćerku. Car ga je višestruko darivao, a Trifun je sve poklone razdelio siromašnima. Kada je na vlast došao car Dekije, sveti Trifun je mučen zbog sledbeništva Hrista, a sva mučenja podneo je s velikom radošću.
- O kad bih se mogao udostojiti, da ognjem i mukama skončam za ime Isusa Hrista Gospoda i Boga moga! – rekao je. Pošto mu nijedna muka nije naškodila, mučitelji su mu odrubili glavu mačem.
Pred smrt Trifun se pomoli Bogu i umro je 250. godine.
Na Trifundan se ponegde u vinogradima priređuju i ručkovi na koje se pozivaju i slučajni prolaznici, jer se smatra da će to domaćinu i celoj kući doneti sreću.